"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dijous, 14 de novembre de 2013

Ratificació de la segona fase del Protocol de Kyoto
El dia 11 omençarà a Varsòvia 2013, la Conferencia de les Parts del Conveni Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic.COP 19. Desprès d'un any, s'accepten i ratifiquen els acords presos fa un any i  ja temps fins el febrer del 2015. La gran maquinaria mundial és molt lenta i el canvi climàtic continua i les ppm de CO2 a l'atmosfera continuen pujant. Necessiten anys de reunions i de consens, de despatx a despatx, per arrivar a accords i el mateix temps per ratificar-los i un encara mes temps per fer-los realitat. I jo em faig
2 preguntes: Arrivarem a temps el 2020 ?. I serà suficient una reducció del 20% ?. Durant aquest any hem superat un llindar molt alt i la primera fita important. 400 ppm de CO2 a l'atmòsfera. 

De la web monsostenible.net us deixo aquest apunt sobre els acords de ratificació de la segona fase del Protocol de Kyoto per part de l' U. E. que es van signar a la COP 18 (Conferecia de les Parts)  en la ciutat de Doha (Qatar). 
Dimecres, 6 de novembre del 2013

La Comissió Europea presenta avui la legislació necessària perquè la Unió Europea pugui ratificar formalment el segon període (2013-2020) del Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic. La UE, els Estats membres i Islàndia s'han compromès a reduir en un 20 % el total de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle durant el segon període de compromís respecte del nivell de 1990 o bé del nivell dels altres anys de referència. Aquest compromís és coherent amb el paquet de mesures sobre el clima i l'energia de 2009 i n'inclou les mesures que s'hi proposen per reduir les emissions a nivell de la UE i dels Estats membres.
En paraules de la comissària d'acció pel clima, Connie Hedegaard, «la ratificació de la segona fase del Protocol de Kyoto deixa ben clar el compromís de la UE amb una normativa jurídicament vinculant i amb una acció internacional en matèria de canvi climàtic basada en el respecte de tots els acords. La nostra determinació per respectar els compromisos queda demostrada pel fet que la UE ja està aplicant els objectius i les normes del segon període de compromís del Protocol de Kyoto d'ençà que va entrar en vigor al mes de gener d'enguany. Amb la ratificació formal de la segona fase, Europa també motivarà la comunitat internacional perquè el ratifiqui tan aviat com sigui possible. Espero que el Parlament Europeu, el Consell, els Estats membres i Islàndia finalitzin els seus respectius procediments de ratificació com abans millor». La Comissió presenta avui dues propostes legislatives: una decisió del Consell relativa a la ratificació de l'esmena de Doha al Protocol de Kyoto per la qual s'estableix el segon període de compromís i un reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els problemes tècnics relacionats amb l'aplicació de la segona fase.

Decisió de ratificació

La UE ha decidit ratificar l'esmena de Doha com a part integrant del Protocol de Kyoto i establir les condicions d'acord amb les quals la UE, els Estats membres i Islàndia respectaran el compromís de reduir conjuntament el 20 % de les seves emissions.

La decisió de ratificació no canvia cap objectiu nacional establert en el paquet de mesures sobre el clima i l'energia ni el límit màxim d'emissions del règim de comerç de drets d'emissió de la UE, que al 2020 caldrà que se situï un 21 % per sota dels nivells de 2005.

Execució tècnica

La proposta de reglament constituirà el fonament de diverses eines jurídiques que permetran resoldre una sèrie de qüestions tècniques sobre l'aplicació per part de la UE i dels Estats membres del segon període de compromís.

Propers passos

Totes dues propostes es presentaran al Parlament Europeu i al Consell. Per la seva banda, els Estats membres i Islàndia hauran de dur a terme els seus propis procediments nacionals de ratificació.

La Comissió voldria que les ratificacions nacionals i la de la UE s'haguessin enllestit al mes de febrer de 2015. Aleshores, la UE, els Estats membres i Islàndia dipositaran a la vegada els seus respectius instruments d'acceptació a l'ONU fent possible d'aquesta manera que l'esmena de Doha entri en vigor alhora per a tothom.

A nivell internacional l'esmena de Doha entrarà en vigor un cop hagi estat ratificada pel 75 % de les parts del Protocol, és a dir, per 144 del total de 192 parts signatàries. La Unió Europea és part del Protocol per dret propi igual que tots els Estats membres i Islàndia.

Antecedents
L'esmena al Protocol de Kyoto mitjançant la qual s'estableix el segon període de compromís es va aprovar a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que es va celebrar a Doha, Qatar, al mes de desembre de 2012. La UE i els Estats membres han decidit participar en el segon període de compromís considerat com a part del següent paquet d'acords internacionals:

· Compromís voluntari de més de seixanta països, inclosos els Estats Units, la Xina, l'Índia, Sudàfrica i el Brasil, per limitar les seves emissions d'aquí a 2020. Aquest compromís, juntament amb els objectius formals de les trenta-vuit parts signatàries del segon període de compromís del Protocol de Kyoto, significa que fins al 2020 més del 80 % de les emissions mundials seran objecte d'algun objectiu o compromís.
· Consens a nivell internacional per aprovar al 2015 un nou acord mundial sobre el clima aplicable a totes les parts signatàries a partir de 2020.


Article: MónSOStenible
Font: UE


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...