"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dimarts, 26 de novembre de 2013

Què és Residu Zero

De la web de estrategiaresiduzero.cat us deixo que vol dir residu zero, perun futur amb pocs residus i menys emissions.

 El concepte "Residu Zero" sintetitza una pràctica internacional que es manifesta de diferents maneres:
Planteja un objectiu i una direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou. Però a més és el nom d'una xarxa d'institucions, organitzacions ciutadanes i empreses, unides per la voluntat d'avançar, a partir d'evitar la generació de residus i evitar el rebuig amb destinació a tractaments finalistes (abocador i incineradora), cap a una gestió de materials i una producció i consum sostenibles.

"Residu Zero" no vol dir necessàriament que no hi hagi cap residu. Del que es tracta és:
D'avançar cap a una economia circular en que tot residu pugui ser transformat en matèria prima des d'un punt de vista que maximitzi la sostenibilitat
i d'evitar:
La generació de residus que poden ser evitats,
La disposició de residus en abocadors i incineradores que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats,
La generació –via ecodisseny i PIP- dels residus que no puguin ser assimilats pel medi i, els residus pels que no hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte,

A "residu zero" hi va associat també l'objectiu de "emissió zero", referit a pal·liar l'excés de gasosd'efecte hivernacle que provoquen l'escalfament global. Reduir els residus comporta també evitar les emissions equivalents de CO2 en un procés de "descarbonització" de l'economia. Om calcula que solsamb una millora en la gestió dels residus i l'aplicació de la legislació europea es podria reduir entre 146 i 244 milions de tones de CO2 equivalent, el que representa entre un 19 i un 31% dels objectius de reducció plantejats a la UE pel 2020.


L'estratègia "residu zero" té un abast internacional. A ella ja s'hi han adherit força administracions locals i regionals i tot d'organitzacions socials de diferents països . Algunes empreses d'arreu que busquen l'eficiència en la gestió econòmica dels materials i la reducció de les seves emissions, també han recollit aquest concepte. Fruit del treball de totes elles es van fent realitat noves pràctiques en processos de producció i distribució, nous productes i noves línies d'investigació i d'innovació, que cerquen reduir els residus fins al límit del que és possible. Moltes d'aquestes iniciatives estan agrupades a la Zero Waste
International Alliance (GAIA) (www.zwia.org) i, en l'àmbit europeu, a la Zero Waste GAIA Europe (www.zerowasteeurope.eu).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...