"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

Jardineria natural


La jardineria natural o també dita orgànica, terme més utilitzat en anglès ‘organic gardening’, es basa principalment en copiar la natura i seguir els principis per els que es regeix. L’idea més important perquè els diferents cicles es mantinguin és el respecte per la biodiversitat d’espècies que interactuen entre si. Aquest tipus de jardineria inclou el hort, els arbres fruiters i les plantes aromàtiques i/o remeiares. És una jardineria per grans i petits.

La jardineria natural és un terme ampli que engloba la jardineria tradicional d’antigues tècniques posades al dia i els principis de les ciències com l’ecologia i la biologia. També les noves tecnologies intervenen per fer-la més sostenible, com per exemple el rec per goteig que ajuda a reduir el consum d’aigua a les zones enjardinades.

La jardineria natural recicla tota la matèria a base del compostatge que desprès utilitzem com fertilitzant, no es lluita contra els diferents atacs d’insectes i fongs, perquè es va a favor de la natura i dels seus cicles biològics, cadascuna de les espècies amb el temps arriben a establir les seves famílies controlant-se unes a les altres permeten la convivència dins del seu habitat.

Utilitza mitjans bàsics com el compostatge, encoixinaments, rotacions, recollida d’insectes, infusions o tes naturals per el tractament de plagues i malalties de les plantes, introdueix espècies vegetals que atraguin ocells i insectes beneficials, plantes amigues. Moltes tècniques desenvolupades abans de l’aparició dels insecticides i fertilitzants sintètics desprès de la II Guerra Mundial. És sempre respectuosa amb el medi ambient, i el seu cost pot arribar a ser zero, si compostem i ens recollim les nostres llavors.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...