"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dimarts, 6 de novembre de 2012

LA BIOMASSA, FONT D’ENERGIA BRUTA.


La biomassa realment és una font d'energia de carboni com són el carbó, el petroli, el gas, la fusta i els aliments, cal cremar-los o ingerir-los per obtenir energia i en aquest procés s’emet CO2, per tant és un error considerar-la com font d'energia neta.  Com a renovable cal tenir en compte que els boscos com a sers vius que són estan en creixement i cal gestionar-los correctament per no malmenar-los.

També cal dir que el concepte de biomassa no és igual a fusta (llenya, pelets o estella) inclou la matèria orgànica d'origen vegetal o animal, que són els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial: tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari o bé biomassa del tipus residual convertida en bales que es poden cremar (fangs de depuradora i la part solida dels residus urbans entre altres). La crema de qualsevol d'aquests materials implica la generació de CO2 i altres contaminants variats depenen del que es cremi calen filtres especialitzats i si el procés d'incineració no es correcte la contaminació atmosfèrica es veu molt afectada especialment en zones amb inversió tèrmica.
tipusbiomassa.jpg

Les energies renovables són la solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica o la produïda per les
onades les quals s’extreuen del moviment que té lloc a la natura com ara del vent, el mar, les caigudes d'aigua i del calor que arriba en forma de rajos solars o que prové del nucli de la Terra. Són netes perquè no utilitzen combustibles i per tant no produeixen CO2 ni gasos contaminants. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...