"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dilluns, 28 de febrer del 2011

RESIDU ZERO

El meu comptador de CO2 de Franke James diu que estem a 391,19 ppm, ja sabeu que 350 ppm és el numero ideal, per que la concentració de CO2 a l’atmosfera no faci que s’esdevinguin una sèrie de fenòmens provocats per l’efecte hivernacle que coneixem com a canvi climàtic. L’efecte hivernacle fa que la temperatura mitja del planeta incrementi, per tant provoqui efectes imprevisibles i canviants arreu del planeta terra.

El meu comptador de CO2 també diu que el gener de 1988 el nivell de CO2 a l’atmosfera era de 350,23 ppm. Això ens recorda que cal retornar aquells nivells. Què podem fer?. Doncs, si podem fer tres coses importants. Primer, reduir tots els embalatges innecessaris, comprar productes amb només un embolcall per exemple. Segon, reutilitzar, portar la bossa de la compra i no agafar bosses de plàstic. Tercer, reciclar totes les deixalles que produïm.

El següent vídeo de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable ens explica sobre la reducció dels residus.


Els envasos d’un sol ús són molt còmodes, però a la vegada són el mal de les nostres deixalles. Incompatibles amb el residu zero. El residu zero és un nova eina per aconseguir la reducció de residus, utilitzar envasos retornables de vidre i el vidre com a envàs,  ja que d’un kilogram de vidre en tornem a fabricar un kilogram de nou amb una reducció d’energia en el cas del vidre reciclat. Anar a comprar amb bosses de roba o sintètiques, carret o cistell. Triar el paper que és fàcilment reciclable o biodegradable i  és pot compostar en forma de matèria orgànica. Exigir productes amb un sol embolcall. I aixì evitarem deixalles i ens podem arribar a estalviar el reciclar si aconseguim el residu zero.

Reciclar és una bona idea, però no tot el que separem es reciclable sobre tot quan a matèries sintètiques es refereix per exemple el poliespan té que abocar-se en abocadors controlats, no es pot incinerar perquè produeix gran quantitat de gasos contaminants com el CO2. Molts dels envasos plàstics contenen materials considerats tòxics, per tant aquests envasos no permeten reciclar-se i acaben al abocador, moltes restes orgàniques acaben essent incinerades amb la conseqüent contaminació produïda per la incineració. Si volem contribuir a reduir els abocaments i incineració de deixalles cal sobretot reduir, reutilitzar i aconseguir arribar a el residu zero.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...