"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dimarts, 28 de setembre de 2010

QUE ÉS LA BIOMASSA?

La biomassa són restes orgàniques tant animals o vegetals que un cop assecades poden utilitzar-se com font d’energia.

Classes de biomassa:

Extreta del ecosistema (boscos): És principalment obtinguda de la tala d’arbres, de un diàmetre mínim de 10 cm, és el sistema més antic que els humans han utilitzat per escalfar-se i cuinar, actualment és l’energia més utilitzada als països menys desenvolupats. Una mala gestió provoca desforestació i gran impacte ambiental.

Conreus energètics: És tracta de plantar conreus per produir energia mitjançant la combustió (cremar, incinerar o piròlisi) o fermentació. Els conreus poden ser arbres de creixement ràpid com l’ eucaliptus o arbres modificats genèticament i també alguns cereals. D’aquesta manera ocupem terres de conreu destinades a l’alimentació, per produir biocultius, també dits conreus energètics.

Excedentària: És a biomassa que no s’aprofita en les industries de la fusta, alimentaries i agro-ramaderes. Restes de fusta o serradures, palla, pinyols i restes carniques.

Residuals: És la part que no té cap valor comercial i acostuma anar als abocadors o que ben gestionada pot convertir-se en matèria orgànica per aplicar als camps com aportació de nutrients per els conreus i substituir els fertilitzants químics. Inclou restes forestals, excrements ramaders, residus sòlids urbans, fangs de les depuradores d’aigües residuals entre altres.

Com s’utilitza la biomassa:

La biomassa s’utilitza com matèria prima en processos:

- termoquímics com són la combustió o incineració, gasificació i piròlisi. En aquests processos s’emeten CO2, SO2, òxid nitrós, metà i cendres, tots contaminats amb efecte hivernacle i microparticules.

- bioquímics com són la fermentació alcohòlica (producció d’alcohol) es generà CO2 i fibres, el compostatge produeix matèria orgànica aprofitable com condicionador del sol i una fracció liquida en gran contingut de nutrients que també es pot re-usar com fertilitzant.

Avantatges: econòmica si s’utilitza a prop d’on es produeix com a llenya, pelets o estella forestal permet utilitzar-se en llars de foc, calderes privades o comunitàries ( escoles, dispensaris, equipaments esportius). Renovable, sempre que replantem tants arbres com tallem i que tallem al ritme del creixement de la zona a explotar.

Inconvenients: No és una energia neta quan el seu us es planteja per la producció d’energia elèctrica, perquè és molt poc eficient i cal transportar moltes tones de biomassa fins la planta industrial amb uns costos elevats de transport. A part de l’emissió de moltes tones de CO2 i altres gasos efecte hivernacle sobre l’atmosfera i problemes de salut relacionats amb les partícules emeses per el procés de combustió. S’ha de tenir en compte si tallem més arbres que els que creixeran en un període determinat de temps acabarem per desforestar, com ja esta passant amb moltes zones del planeta i provocant danys ambientals greus i a vegades irreversibles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...