"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dimarts, 1 de gener de 2013

El lobby incinerador vol cremar 7,5 milions de tones anuals de residus urbans

Us deixo aquest interessant article aparegut a la web d' Amics de la Terra (traducció automàtica)
Retorna rebutja la creixent aposta per la incineració, sent el cas més evident la voluntat d'importar residus a Mallorca, i promou alternatives com el Sistema de Retorn d'envasos i la recollida porta a porta.

El lobby que promou la incineració de residus urbans a Espanya ja ha posat objectius i dates als seus interessos. Per mitjà d'un informe de la Fundació Fòrum Ambiental defensa l'alternativa de cremar ni més ni menys que 7,44 milions de tones anuals de residus per a l'any 2020. I a més, ho justifiquen afirmant que aquesta acció contribueix a la lluita contra el Canvi Climàtic.

Encara que és cert que el gas metà que desprenen els abocadors és un potent gas d'efecte hivernacle-fins a 25 vegades més que el CO2-, destinar a la incineració el rebuig de les plantes de classificació de residus no només contribueix a emetre CO2, dioxines i furans a l'atmosfera, sinó que a més, malbarata matèria primera recuperable i genera fins a un 30% de cendres i escòries tòxiques que cal gestionar. És a dir, no és un negoci excepte per les plantes incineradores i el mercat de crèdits de carboni. A més, l'estalvi energètic aconseguit mitjançant la reutilització o el reciclatge és molt superior a l'energia obtinguda de la incineració, especialment si no es disposa de cogeneració.
L'associació Retorna considera que la incineració dels residus no és la solució.
En primer lloc perquè no contribueix a resoldre el problema d'arrel que és el de reduir la generació dels mateixos. Al contrari, perquè una incineradora sigui rendible són necessàries unes tones determinades per endavant, que moltes vegades no es generen, com és el cas de la incineradora Tirme, a Mallorca . En aquest sentit, la més clara evidència és que el ple del Consell de Mallorca ha aprovat la importació de residus de diversos països europeus per a la planta de Son Reus sense els informes preceptius ni les garanties jurídiques necessàries, com han denunciat des del GOB ​​de Mallorca. I en segon lloc, perquè com a promotors del Sistema de Retorn d'envasos , creiem que juntament amb la separació domiciliària de la fracció orgànica és la fórmula més sostenible de poder gestionar els residus d'envasos.

El model més estès per separar les escombraries es basa en quatre contenidors: paper-cartró, vidre, envasos i resta. En alguns municipis s'ha incorporat 1/5 contenidor per destinar exclusivament a la fracció orgànica. És essencial que aquest cinquè contenidor (o un sistema similar de recollida) s'estengui a tots els municipis ja que és el que garanteix una separació de qualitat de la matèria orgànica, i que aquesta pugui ser destinada a compostatge. El producte resultant del procés de compostatge, el compost, és un adob natural per als empobrits sòls de la península ibèrica. A més, a diferència de la incineració, el ​​compost contribueix a la lluita contra el Canvi Climàtic immobilitzant carboni de forma estable.

Per ajudar a aconseguir els màxims nivells de recollida selectiva és imprescindible promoure sistemes de recollida simples, còmodes i propers a la ciutadania. Cada municipi té les seves necessitats i les seves característiques, de manera que definir un únic model de recollida com el millor és impossible. No obstant això, entre tots els sistemes de recollida en funcionament, mereix especial atenció el sistema de recollida domiciliària porta a porta.Aquest sistema, comú en molts països europeus, i implantat en els darrers anys en nombrosos municipis de Catalunya i el País Bascaconsegueix més d'un 80% de recollida selectiva de gran qualitat, la qual cosa evita recórrer a la incineració, que d'altra banda és una fórmula molt costosa.

La Llei de Residus de 2011 exigeix ​​que el 2020 més de la meitat dels residus que avui es llança als abocadors, sigui recuperada, ja sigui a través de la reutilització o del reciclatge, operacions jeràrquicament per sobre de la incineració. Però la recuperació alguns l'entenen com incineració, és a dir la suposada destrucció per combustió, amb les emissions de CO2 i altres gasos molt contaminants. Retorna considera que aquesta recuperació ha de ser per obtenir nova matèria primera com la que proporciona el retorn dels envasos i el reciclatge de la matèria orgànica en compost, tan imprescindible en un país on més del 40% del territori està amenaçat de desertificació . El Sistema de Retorn d'envasos, la recollida porta a porta o nous instruments fiscals, entre altres eines poc explorades al nostre país, són la clau per accedir a un nou model racional i sostenible de gestionar els nostres residus.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...