"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dimarts, 30 de juny del 2009

SISTEMA DE REGAR AL JARDÍ

Els sistemes de reg al jardí són variats i segons les nostres necessitats aplicarem un sistema o altre, en molts casos cal combinar més d’una classe de reg.

Tenim els aspersors, ja els coneixeu, els que giren i van mullant tot al voltant, podem graduar-los i cal planificar que la distancia entre aspersors sigui igual al radi de la circumferència de reg, perquè la zona quedi ben regada. És el millor sistema per regar la gespa amb un ús més eficient del aigua. Hi ha diferents modalitats microaspersors, nebulitzadors i altres.

Desprès els sistemes tradicionals la regadora, els càntics i les galledes. Son perfectes per regar llavoners, testos, plantes de mides reduïdes, i fins i tot, al hort per regar trasplants.
Una de les primeres innovacions, la manega, de totes mides i qualitats, ideal per apropar l’aigua a dipòsits, per regar petits parterres, hivernacles petits i neteja en general. Al hort per apropar l’aigua als solcs, o regar els primers estadis de molts vegetals. Al jardí, com sistema d’urgència. Cada dia esta essent més substituït: en el cas de la gespa, per aspersors i en el cas de les zones arbustives, per el reg gota a gota.Finalment, el Rei del Aigua, el reg per goteig, aplica l’aigua localitzada a un punt, on hi ha el goter que deixa anar l’aigua, en forma de gota a gota a diferent dosis, per exemple 2 l/h, 3 l/h, o 4 l/h. Son ideals per estalviar aigua i també ens permeten utilitzar ferti-irrigació (abonar amb l’aigua de reg). Cada dia hi ha més modalitats que permeten més aplicacions. Des de els clàssics petits aparells punxats a la goma de regar, fins el tub que els porta a l’interior a unes distancies determinades, passant per les piquetes que son com goters, però que aspergeixen l’aigua. El sistema per goteig té moltes aplicacions, podem usar-ho en zones arbustives, arbres, tanques vegetals, testos. Fins i tot, enterrats, per regar la gespa o zones de herbes naturalitzades (zones reduides, degut al cost).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...