"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

diumenge, 27 de febrer de 2011

PARADES EN CRESTALL.

Parades en crestall és un mètode basats en sis fonaments bàsics:  les parades, no trepitjar, els fems de bassa o compost, la sembra, el reg i la rotació. Va ser ideat per Gaspar Caballero als anys vuitanta i que s’ha anat estenen des de les illes balears a per tot.
La base del  mètode esta en la construcció i disseny de les parades. Cada parada esta formada per un rectangle de  1,5 metro d’ample per 3 o 6 metres de llargada, vorejat per un camí d’accés. La superfície de cada rectangle es cobreix amb fems de bassa o compost que no es barregen amb el terra, per tant cal que sigui ben fermentat. El reg és part important, per el que es usa manega exudant per a regar amb el conseqüent estalvi d’aigua. La sembra es pot fer més densa per tenir un sòl orgànic amb molts nutrients a l’abast de les arrels. Calen un mínim de quatre parades per seguir la rotació, que es proposa per quatre anys. On és important plantar-hi a cadascuna de les parades cada any una família diferent de hortalisses. No trepitjar és molt important per no fer malbé les arrels de les plantes, per això al centre de la parada i col·loquem una fusta o rajol per caminar i accedir a les feines de sembra, collita, treure herbes, etc.

Les parades en crestall són apropiades per horts comunitaris, familiars, escolars per el seu disseny que compleix els principis basics de la horticultura orgànica, ecològica, biològica i sobre tot natural imitant el cicle natural de la matèria orgànica. No treballa el sòl, s’hi diposita el compost en les parades, com les fulles madures cauen el terra i fertilitzen el bosc. Les parades es dissenyen per un conreu fàcil amb reg per manega exudant apte per petits i grans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...