"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dilluns, 7 de febrer de 2011

IYF 2011. ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS 2011.

El  dia 2 de febrer es va celebrar a Nova York la Novena Sessió del Fòrum dels Boscos de les Nacions Unides, en el Saló de l’Assemblea General de les Nacions Unides es va inaugurar oficialment el Any
International dels Boscos 2011.

El programa de l’acte començava amb el discurs del M.H. Sr. Joseph Deiss, President de la 65 sessió de les Nacions Unides de l’Assemblea General. També es va emetre el film ‘Forests’ del director Mr. Yann Arthus-Bertrand i els 11 video clips finalistes del Festival International de Pel·lícules de Boscos.

Altres inicials que trobareu aquest Any Internacional dels Boscos són REDD o la seva actualització REDD+. La REDD de les inicials amb angles, vol dir Reducció de les Emissions de gasos contaminants deguts a la Deforestació dels boscos del països en desenvolupament y la seva Degradació. És un mecanisme per protegir els boscos dels països en desenvolupament, a base de financiació per la conservació i així, evitar la degradació de les selves tropicals principalment, és un concepte que va guanyant adeptes i del que ja es va començar a parlar a les decades dels 80 i 90, però que a Kyoto es va oblidar i s’ha recuperat en els darrers anys per associacions de Costa Rica i Papua Nueva Guinea. La REDD+ vol dir el mateix però inclou el + per aconseguir un maneig forestal sostenible, que eviti la tala indeguda i incontrolada dels boscos per altres usos.

Sembla que el REDD no és començarà aplicar fins el 2013 que venc el Protocol de Kyoto, de moment presenta varies dificultats d’aplicació que s’han de solucionar perquè el REDD sigui just i ajudi a la conservació dels boscos primaris tant importants per la diversitat que hi guarden. Com són: la financiació, com s’ha de fer la implementació en zones nacionals o subnacionals , la gestió sostenible per evitar talas en boscos primaris i la protecció de la diversitat entre altres.


Font:
http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://es.mongabay.com/temas/redd.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...