"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dijous, 7 de febrer de 2013

La desaparició massiva de les abelles, una amenaça a la biodiversitat del planeta


A continuació us deixo un interessant article sobre la desaparició de les abelles i us recordo que Avaaz esta liderant una campanya de recollida de signatures per pressionar a la EU a prohibir els pesticides neocotinoides que s'ha demostrat que afecten a les abelles.


El seu paper pol·linitzador té repercussions econòmiques de milers de milions d'euros perquè afecta un alt percentatge de l'agricultura
04.02.2013 | 00:00
 

Les abelles estan desapareixent i els pesticides en poden ser una causa
ISABEL M. PITA/EFEMADRID Les abelles s'estan morint a tot el món per diverses causes que amenacen l'agricultura global i la seguretat alimentària del planeta, així com l'equilibri de la biodiversitat del planeta.
Les abelles no només fabriquen mel, també són essencials per a la vida a la Terra, pol·linitzant plantes i cultius, amb un valor estimat en 40.000milions de dòlars que suposen més d'un terç del subministrament d'aliments en molts països, segons l'organització Avaaz. La Comissió Europea (CE), davant la desaparició de les poblacions d'abelles provocada per alguns pesticides, ha elaborat un document de discussió amb propostes per frenar aquest fenomen.
La publicació recent d'un informe de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) relacionava l'ús dels pesticides amb neocotinoides amb l'alta mortalitat que pateixen les abelles.
L'estudi, sol·licitat per la CE, el maig del 2012, es va centrar en particular en tres substàncies derivades de la nicotina: el tiametoxam, l'imidacloprid i la clotianidina, productes que s'utilitzen principalment per tractar les llavors de la colza, del blat de moro i dels cereals abans de sembrar.
Segons Raquel Martín, investigadora del Parc Científic d'Albacete, "és innegable que els pesticides neonicotinoides poden tenir un impacte en la mortalitat de les abelles i en els llocs on aquests pesticides s'estan utilitzant poden estar produint pèrdues, ja que són insecticides de gran eficàcia a molt baixa dosi i no es coneix gaire bé la seva acció crònica a dosis subletals". No obstant això, des del centre apícola "no creiem que siguin els responsables de la gran mortalitat d'abelles que s'ha registrat a Espanya els últims anys".

Investigar a fons
La investigadora està d'acord amb les recomanacions de l'EFSA, ja que "s'han d'establir els procediments adequats i objectius per avaluar la toxicitat de tots els pesticides abans de ser autoritzats per al seu ús, no deixant que les companyies influeixin en la metodologia que més els convingui a elles per fer aquestes proves". Un cop establerts aquests procediments, "s'hauran de repetir els assaigs per determinar de manera fiable la toxicitat sobre les abelles i altres insectes i la seva seguretat mediambiental". Així mateix, seria "molt adequat establir sistemes a nivell internacional que permetessin conèixer exactament el nombre de pèrdues de colònies, així com per determinar l'estat sanitari de les colònies (no només pesticides, sinó també agents infecciosos i parasitaris, mediambientals, etc.) que tenen una gran importància en la mortalitat de colònies d'abelles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...