"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dissabte, 26 de novembre de 2011

El Decret Llei de la Generalitat que permet la captura d'ocells fringíl·lids protegits a la UE

Autor: Toni Strubell i Trueta
Solidaritat Catalana per la Independència (SI) vol denunciar la barroera i poc democràtica forma en què el Govern Mas ha modificat, via Decret Llei, la Llei de protecció dels animals, i el contingut del propi Decret que permet activitats molt perjudicials per a la natura i la seva conservació. El nou règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la seva cria en captivitat per al cant, durant aquest any 2011, és a totes llums una barbaritat ja que situa a Catalunya al marge de totes les tendències legislatives ambientals que s’estan realitzant a la UE en aquest camp en els darrers anys. Com han apuntat les entitats ecologistes de casa nostra (ADENC-EdC, Associació de Naturalistes de Girona-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de Catalunya (EdC), Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) la legislació europea simplement NO PERMET la captura de la gran majoria de les espècies que el Govern català ara vol deixar al marge de la protecció. Solidaritat considera especialment greu que aquestes destructives mesures s’hagin introduït via decret, amb la seva publicació al DOC com a única via de “publicitació”, un cop adoptada la mesura. És una iniciativa que s’ha portat a terme sense cap mena de diàleg amb la societat civil ni les entitats ambientalistes i, el que és més greu encara, sense un recorregut parlamentari adequat. Cal qualificar de molt greu, també, que els informes de la pròpia Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, desaconsellant del tot aquesta activitat, no hagin estat tinguts en compte en absolut. Resulta inversemblant i antidemocràtic que el que havia estat una mesura inclosa de forma poc edificant dins el poti-poti de la llei d’òmnibus, ara se’ns coli a través d’un Decret Llei, a esquenes del Parlament de Catalunya, aixecant, inevitablement, tot tipus de sospites sobre els interessos que hi hagin pogut portar. Les mesures aprovades, a més, cal considerar-les especialment greus perquè afecten espècies de poblacions amenaçades com ara les caderneres, verdums i passerells, espècies protegides per llei a partir de 1988 i ara desprotegides quan les seves poblacions estan significativament més delmades que no aleshores. El fet que també s’autoritzi la captura de femelles per a la creació de “poblacions captives” és, també, un pas enrere. Tot plegat fa que la positiva imatge projectada a nivell mundial per la prohibició pel Parlament de Catalunya de les curses de braus a casa nostra, a partir de l’ú de gener de 2012, ara es vegi rebregat amb la imatge d’un país que permet la caça d’indefensos fringíl.lids, espècies que no creen cap mena de perjudici per a l’home i les seves activitats, ans al contrari, alegren els paisatges i biòtops del nostre entorn.

Toni Strubell i Trueta

Diputat per Girona al Parlament de Catalunya
Secretari de la Comissió del Síndic de Greuges
Membre de les Comissions de Cultura i Estatut del Diputat
Membre de l’intergrup del Sàhara Occidental
http://www.strubell.cat

http://www.facebook.com/antonistrubell

http://www.twitter.com/toni_strubell

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...