"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dijous, 27 d’octubre de 2011

MÉS DESFORESTACIÓ, MENYS BIODIVERSITAT.


La desforestació és el procés de la tala de boscos més ràpidament que la seva taxa de creixement, el que comporta una pèrdua de massa forestal, tant potser a nivell local com mundial.

La desforestació esta causada principalment per les activitats humanes especialment la obtenció de terres de cultiu i la fusta dels arbres per fer: paper, taulons per la construcció, per cremar en forma de biomassa o llenya. També s’hi poden obtenir medicines i cel·lulosa per la fabricació de plàstics. De vegades, la natura intervé en forma d’incendi, però malauradament els accidents de les activitats humanes són més comuns.

A més desforestació, menys biodiversitat. A mida que desapareixen els boscos, especialment els primaris, perdem biodiversitat. La gran varietat de especies per metro quadrat en equilibri natural d’autosuficiència desapareixen quan s’altera el bosc per la tala i aquest convertit en terreny de cultiu o pastura perd la gran capacitat de regeneració que te de forma natural i la majoria d’espècies es perden  en favor d’unes quantes, que són considerades necessàries, per obtenir els ramats o quilos de soja, o palma per obtenir oli.  Mentre, altres especies pateixen la seva extinció com el cas dels orangutans a Indonèsia. Mireu el vídeo de Green.  No calen paraules, les imatges ens porten a la realitat del problema, és una historia llunyana però podem col·laborar a salvarels boscos sense plantar una arbre des de aquí.
 La pèrdua de biodiversitat ens perjudica perquè desapareixen espècies que ni tan sols coneixem, que `potser per la seva manera de sobreviure, per la seva fisiologia o per els productes que poden ser aprofitats podrien ser un gran avenç per a tothom per raons sanitàries, energètiques o tecnològiques. Per tant, fer desaparèixer aquests boscos limita les nostres possibilitats de futur ja que perdrem uns coneixements que la natura ens dona i salvaguarda a la selva i boscos sobretot primaris. Siguem observadors i aprenguem de la natura, de la qual ens hem allunyat massa en el darrer segle i no acabem de progressar adequadament en el segle XXI.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...