"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dilluns, 17 d’octubre de 2011

EL SÒL I L’HORT INFANTIL.


Els nens i les nenes els hi agrada molt jugar amb la terra i poden aprendre amb facilitat les diferencies entre un tipus de sol i altre, quines parts el formen i com el compost afegeix vida i nutrients al sòl.

Com ja sabeu, fer sorra fina és una de les activitats que més agraden a l’hora de jugar al sorral, per poder fer diferents construccions amb sorra i també podeu fer la següent experiència molt fàcil per determinar les tres partícules(sorra, llim i argila) que componen la majoria de sòls.
Foto: Your Healthy Gardens
L’experiència tracta de agafar 3 tipus de sòl ben diferents: sorrenc, argilós i del hort. Agafa 3 gots transparents, afegeix els hi la meitat d’aigua i desprès tira un bon grapat de un tipus de sòl. A cada pot posar-ne una classe diferent de sòl. Barrejar-ho bé i desprès deixar-ho sedimentar posant els pots en un lloc quiet. Poc a poc les diferents partícules aniran dipositant-se per capes i podreu veure-les a traves del vidre.  I comparar les diferents capes, que correspondran a les diferents partícules.

En cada tipus de sòl i trobem:  la sorra (sand) formada per partícules minerals que principalment formen l’estructura i donen drenatge. L’argila (clay) formada per partícules molt més petites que seques són fines i mullades s’enganyen, retenen l’humitat al sòl i nutrients. El llim (silt) són partícules fines que contenen la matèria orgànica i els nutrients. Un sòl de tipus franc o marga (loam) és el que mantén un bon equilibri dels tres tipus de partícules fent-lo molt bo i apte per el cultiu de les plantes (en l'imatge el pot del centre).

Per veure la diferencia entre el sòl i el compost. Agafar del compostador una galleda de compost i contar tots el cucs de terra que hi trobem. Quants més n’hi hagi millor. També podeu comparar amb els trobats a les diferents classes de sòl utilitzats en l’anterior experiència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...