"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dijous, 23 de febrer de 2012

Deu raons per dir NO als grans projectes de centrals de crema de biomassa per fer electricitat


Fotos: http://www.valldelges.net/

1.Malgrat que Kioto la va deixar fora del tractat per considerar-la energia renovable, la crema de biomassa contamina l’atmosfera, el sol i els aliments, i a traves d’ells és un risc creixent per la salut. A més, depenent de la velocitat al cremar, potser ja no serà renovable, energies renovables i netes son el sol, el vent, la geotèrmica, els salts d’aigua.

2.La crema de biomassa per produir electricitat es molt poc eficient (només un 20% de rendiment) mentre que per produir calor es molt eficient (fins un 80%)

3.A Catalunya en aquests moments hi ha uns 40 projectes (que coneguem) de plantes de crema de biomassa, només les tres projectades en 25 Km2 en el Pla d’Urgell, proposen cremar 430.000 Tm de biomassa a l’any, segons els projectes proposen cremar massa forestal de molts Kms lluny (Pirineus, ports, etc) restes forestals, cultius energètics i altres restes agrícoles (?)

4.El transport d’aquest combustible, de més de 100 Kms lluny, ja fa que la planta sigui poc rentable, a més de la contaminació específica del transport (al pla d’Urgell serien 100 camions de 12 Tm cada dia. I amb un consum diari molt gran d’aigua, aigua que es resta del balanç hídric destinat a regadiu i consum humà.

5.La crema de biomassa, encara que avui en diguem “valorització energètica”, i per molt moderna i tecnificada que sigui la planta, contamina el medi i afecta a la salut humana, contamina amb múltiples contaminants, partícules ultra fines i gasos que s’escapen dels mecanismes de control, que son persistents en el medi i les cadenes tròfiques i que passen, fonamentalment amb l’alimentació, als essers vius, aquesta contaminació a petites dosis però a llarg termini forma part de les causes de moltes patologies avui més prevalent (cardíaques, respiratòries, immunològiques, endocrines, nervioses, reproductives i cancerígenes)

6.Si es poc eficient per produir electricitat, si tan el transport com la pròpia activitat de la planta es contaminant i un risc per la salut, sobre tot en grans instal·lacions i prop de nuclis urbans, com es que hi ha tants projectes en curs? Per que aquest combustible no paga quota de CO2, i a més estava subvencionat, fins fa unes setmanes, com a “energia renovable”

7.Totes aquestes raons per dir no a aquestes grans instal·lacions son sense tenir en compta que, en un moment donat de poca rendibilitat de la planta o escasses de combustible, son instal·lacions que poden arribar a cremar restes de residus urbans, fangs de depuradores i altres, com fan avui ja algunes cimenteres a Catalunya, amb molta més capacitat de contaminació.

8.Es per això que molts ciutadans que es veuen afectats en els seus recursos naturals, la seva producció agrícola, la seva qualitat de vida i inclús la seva salut, per la proximitat d’aquestes grans instal·lacions, diuen NO a aquests projectes. I això no es un “Nimby” , per que aquests ciutadans s’han assessorat, han escoltat a les dos parts (els promotors del projecte i a professionals aliens a ell) i al final han decidit lliurament i diuen “no a casa meva ni en lloc” per que hi ha altres maneres de fer les coses.

9.Pensem que les instal·lacions de crema de biomassa te tot el seu sentit, com feien ja els nostres avantpassats, per la producció de calor, per calefacció d’equipaments municipals, de granges d’animals, etc. Es ha dir, instal·lacions reduïdes, locals, per cremar la biomassa que es produeix localment, sense llarg transport.

10.Finalment, el millor que podem fer amb els residus, de biomassa inclosa, després de intentar reduir-los en origen, es considerar-los un producte a reciclar, compostar, tornar-los a la terra com adob, i no llençar, amagar o cremar, que només serveis per donar negoci a uns quants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...