"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

diumenge, 4 de juliol de 2010

CO2 now.org


Current chart and data for atmospheric CO2Avui, continuant amb el nivell de CO2 a l'atmosfera i la necessitat de reduir a 350 part per milió d'aquest gas a l'atmosfera. He decidit posar un comptador de CO2, us convido a entrar a la seva pagina web i posar-vos un comptador al vostre blog, n'hi han de varis dissenys.

Com ens diuen a la presentació de la web CO2.
Global warming is mainly the result of CO2 levels rising in the Earth’s atmosphere. Both atmospheric CO2 and climate change are accelerating. Climate scientists say we have years, not decades, to stabilize CO2 and other greenhouse gases.
(El canvi climàtic és principalment el resultat del increment de nivell de CO2 a l'atmosfera de la Terra. Ambdós, el CO2 atmosfèric i el canvi climàtic s'estan accelerant. Els científics del clima diuen que tenim només anys i no dècades, per estabilitzar el CO2 i els altres gasos hivernacle).

To help the world succeed, CO2Now.org makes it easy to see the most current CO2 level and what it means. So, use this site and keep an eye on CO2. Invite others to do the same. Then we can do more to send CO2 in the right direction.
( Per ajudar al mon a ensurtir-se, CO2Now.org fa més fàcil, mirar l'actual nivell de CO2 i el que significa. Per això, fes sevir aquest lloc, per estar al dia del CO2. Convida a altres a fer el mateix. Llavors, podrem reduir el CO2 en la direcció correcta)
Us deixo el següent enllaç: CO2Now.org, hi trobareu molta informació i dades sobre com afecta al canvi climàtic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...