"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dilluns, 22 de febrer de 2010

ENCOIXINAMENTS, JAÇ PROTECTOR O MULCHING Part 2.

L’encoixinament en angles mulching poden ser de diferents tipus, en aquest apunt explicaré els encoixinaments inorgànics que a diferencia dels orgànics, aquests no aporten nutrients.
Les seves principals característiques son: retenir l’ humitat al terra, controlar les males herbes i prevenir l’erosió.
A les següents fotos: veieu el sol abans de estendre la malla antigerminant,amb la malla antigerminant i els resultats desprès de retirar la malla antigerminant.

Com podeu veure els encoixinaments inorgànics son molt útils al hort per el control de les males herbes, a mi m’agrada utilitzar la malla antigerminat que és porosa i permet l’intercanviï de gasos com l’oxigen i l’ humitat del sol. El plàstic negre va molt bé per desinfectar el sol mitjançant la solarització.
Els encoixinaments inorgànics poden ser:
naturals: derivats de paper, malles de juta o fibres de coco;
sintètics: geotèxtils o plàstic;
minerals: graves o marmolina de totes mides i colors, triturat ceràmic o pedres de riu.
Segons l’aplicació utilitzarem un tipus o dos d’encoixinament. Per exemple: en un camí de pas si volem controlar al màxim les herbes podem posar plàstic negra o geotèxtils apropiats i a sobre un tipus de grava o pedretes. Altre exemple: en una zona arbustiva, que volem aprofitar la pluja i ens cal regar, podem aplicar directament el encoixinament inorgànic com triturat ceràmic o utilitzar, materials permeables, com son les malles antigerminants o altres geotèxtils i a sobre d'aquests l’encoixinament mineral.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...