"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dijous, 19 de gener de 2012

BOSCOS SINGULARS DE CATALUNYA.
El Centre de Recerca d’Aplicacions Forestal, CREAF, ha presentat un Inventari dels Boscos Singulars de Catalunya el desembre del 2011. Aquest catàleg inclou una sèrie d’indrets que tenen boscos d’especial interès per les següents característiques:

Poca intervenció humana
Espècies rares protegides o amenaçades
Interès sociocultural i educatiu
Gestió modèlica

Un bosc singular es defineix com aquell que
presenta valors molt superiors als de la matriu de boscos que conformen un territori.

Per això, es tenen en comte: l’edat del bosc que va lligada a la pèrdua d’aquest i la recuperació irreversible a l'escala de temps humana; la conservació; els usos culturals o recreatius; la biodiversitat i el valor del bosc a nivell del territori on es troba situat un mateix bosc serà diferent segons cadascuna de les comarques marquen característiques tipològiques diferents per la mateixa espècie que la faran o no singular. Per més informació pots consultar la web:
Boscos Singulars de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...