"Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal."
Edward O. Wilson.

dilluns, 25 de maig de 2009

JARDINERIA SOSTENIBLE VS. JARDINERIA NATURAL

Cosmos una de les plantes amigues, que podem utilitzar en jardineria natural.

La jardineria sostenible i la jardineria natural, no és exactament el mateix, encara que usem els termes indiferentment. La jardineria sostenible tracta d’estalviar energia i utilitzar l’aigua i fertilitzants d’una manera sostenible, es a dir produir un entorn enjardinat amb un cost òptim per el medi ambient. A la jardineria sostenible, les tècniques es basen en el baix manteniment, per això s’usen sistemes de rec per gota a gota, plantes autòctones més adaptables al nostre medi, el ús de pesticides es redueix, implementant la lluita integrada de plagues (captures, feromones, pesticides ecològics).
Jardineria sostenible per tant és un terme on hi entren els costos econòmics de les nostres actuacions referents al medi ambient en aquest cas al nostre jardí.
La jardineria natural és un terme més ampli que engloba la jardineria tradicional d’antigues tècniques posades al dia i per tant és sempre sostenible. Aquest tipus de jardineria es basa principalment en copiar la natura i deixar-la fer. Inclou el hort, arbres fruiters i plantes aromàtiques i/o remeiares. És una jardineria per grans i petits, acostuma a basar-se en la biodiversitat preferentment. Utilitza mitjans bàsics com el compostatge, encoixinaments, rotacions, recollida d’insectes, infusions o tes naturals per el tractament de plagues i malalties de les plantes, introdueix espècies vegetals que atraguin ocells i insectes beneficials, plantes amigues. Moltes tècniques desenvolupades abans de l’aparició dels insecticides i fertilizants sintètics desprès de la II Guerra Mundial. És sempre respectuosa amb el medi ambient, i el seu cost pot arribar a ser zero, si compostem i ens recollim les nostres llavors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...